Privacy Statement

PepsiCo Nederland B.V. (hierna te noemen “Mountain Dew”) respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. Hierna wordt beschreven hoe gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

1. On line communicatie Mountain Dew maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt aan Mountain Dew middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Mountain Dew adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de site aan Mountain Dew te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Mountain Dew via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

2. Persoonlijke informatie Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2000 in Nederland). Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die Mountain Dew over u heeft en zonodig correcties aan laten brengen. Mountain Dew verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een profiel op deze website, of het verzenden van een e-mail, geeft u Mountain Dew toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische en direct marketing doeleinden. Indien u geen prijs stelt op direct marketing informatie, kunt u dat laten weten door Mountain Dew te bellen op nummer 0800 737 7426.

3. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie In sommige gevallen zal Mountain Dew gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen Mountain Dew de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

4. Cookie policy Mountain Dew maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de vraag hoe men haar website bereikt en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee wordt via haar website een cookie geplaatst van het bedrijf Google dat deze informatie registreert. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt, voor zover Mountain Dew bekend, zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mountain Dew heeft geen invloed op de opslag van uw gegevens en de duur daarvan.

De cookies die Google Analytics zet zijn de volgende:

  • Een cookie die een ID geeft aan de browser. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend en worden verder geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 1 jaar.

  • Een cookie die de sessie van de gebruiker aanduid. Als iemand bijvoorbeeld s ’morgens om 9 uur een website bezoekt tot 10 uur is dit één sessie. Wanneer de gebruiker s ’middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt is dit een nieuwe sessie. Omdat iemand even kan pauzeren voordat er een nieuwe sessie wordt gestart staat dit cookie op 30 minuten. Als de gebruiker binnen die 30 minuten een andere pagina van dezelfde website bezoekt zal dit cookie opnieuw worden gezet, weer op 30 minuten.

  • Een cookie die bijhoud waar de gebruiker vandaan is gekomen. Dit cookie wordt geupdate per pagina-weergave en heeft een duur van 6 maanden.

5. Wijzigingen Mountain Dew behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.